Μπούκωμα στη Μύτη Tag

  Στην χειρουργική των ρινικών κογχών, σε επεμβάσεις στο στόμα (για ροχαλητο, άπνοιες, αφαίρεση αμυγδαλών ή όγκους) και τη γλώσσα, σε επεμβάσεις στο δέρμα έχουν πλήρως υποσκελίσει το Laser.   Οι επεμβάσεις έγιναν πιό ανώδυνες, συνήθως δεν χρειάζεται νοσηλεία και η μετεγχειρητική πορεία είναι πολύ πιό ταχεία....